شما اینجا هستید

دستگاه بسته بندی خرما

انتخاب دستگاه بسته بندی خرما از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد چراکه در بسته بندی خرما نظر به اینکه رنگ، بافت، نظافت وبدون نقص بودن خرما از ضایعاتی مانند سوختگی،کرم خوردگی؛شکرک زدن،ترش شدن ومیکرو ارگانیسم های فاسد کننده از شاخصه های ظاهری خوب بودن خرما است در خطوط تولید وبسته بندی خرما به جهت حفظ وارتقاءکیفیت از سیستم های تزریق گازهای نگهدارنده در بسته های خرما استفاده میشود. نظر به اینکه خرما هم در کشور ما وهم در کشورهای همسایه از نظر اقتصادی وهم از نظر ارزش غذایی جایگاه بالایی دارد از این رو شیوه بسته بندی آن برای تولید کننده بسیارمهم است تا بتواند حاصل زحمات وهزینه متحمل شده را به صورت با کیفیت وظاهری جذاب وشکیل به دست مصرف کننده برساند.

پیشنهاد ما به شما برای بسته بنید خرما استفاده از دستگاه سیل وکیوم می باشد چراکه این دستگاه بسته بندی به شما کمک می نماید تا بتوانید مواد غذایی را در ظروف یکبار مصرف در ابعاد و اشکال هندسی متنوع قرار داده و دربندی این ظروف را برای شما انجام می دهد. همزمان با دربندی ظروف هوای داخل بسته بندی برای حفظ و نگهداری و افزایش طول عمر محصول تخلیه می گردد.

 

توس پک