شما اینجا هستید

اهمیت بسته بندی کالا

اهمیت بسته بندی این روزها دیگر از کسی پوشیده نمی باشد و تاثیری که می تواند بسته بندی در افزایش ویاکاهش فروش یک محصول داشته باشد
بسته بندی کالا

تاچندی پیش بسته بندی فقط برای محافظت از محصول درمقابل خطرات احتمالی در نظر گرفته می شد اما اخیرا حفاظت از مصرف کننده مورد توجه بیشتری قراردارد لذا بسته بندی خود نباید موجب خطری از جمله بریدگی ،مسمومیت و... برای مصرف کننده شود.مساله  ای که چند سال قبل در مورد بسته بندی یکی از محصولات شرکت جانسون اتفاق افتاد شایان توجه است.این مساله در مورد نمونه ای از قرص های مسکن این شرکت بوده است که در قوطی های پلاستیکی عرضه میشد وبه طور نا مشخصی به سیانور آلوده شده بودند که به تلفات زیادی منجر شد.اگرچه چگونگی آلودگی آن مشخص نشده ولی این شرکت برای  اطمینان مصرف کننده به تغییر شکل قرص به کپسول ودر بسته بندیهای غیر قابل نفوذ اقدام کرد.

آلودگی محیط ناشی از بسته بندی کالاها جنبه دیگری است که مورد توجه جامعه قراردارد.

یکی دیگر از فواید بسته بندی فراهم کردن راحتی مصرف کننده است.

البته راحتی در فرهنگ های مختلف ارزش های متفاوت ومعیارهای مختلفی دارد.در بعضی جوامع برای راحتی ارزش بیشتری قائلند.راحتی ممکن است در هنگام خرید،مصرف ویا هنگام ذخیره کردن مورد توجه قرارگیرد.بسته بندی مناسب باید امکان کنترل محتویات داخل آن را بدون باز شدن فراهم سازد وبه سادگی قابل حمل ونقل باشد.باید امکان باز وبسته شدن را به راحتی فراهم سازد.مصرف کننده بتواند بدون مشکل هر مقدار از محتوای بسته را بدون ریخت وپاش مصرف،ومیزان محتویات باقیمانده را کنترل کند.بسته بندی مناسب باید موجب سهولت نگهداری محصول در یخچال،فریزر،قفسه های آشپزخانه وکابینت گردد.

لذا این مسائل باید در طراحی،شکل واندازه بسته بندی مورد توجه قرار گیرد.

 

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک