شما اینجا هستید

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات

بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است.استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالامیبخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز موثر است .تغییر روش زندگی افراد جامعه وگرایش به زندگی ماشینی از یکسو واشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که پیش از این توسط خود خانواده تامین می شد.استفاده از کالاهای آماده طبخ از جمله این نیازهای نو است.تمایل  به استفاده از سبزیجات فرآوری شده وبسته بندی در زمره این نیازها قرار می گیرد که با ارضای آن استفاده از سبزیجات تازه نیازی به صرف وقت برای شستشو،آماده سازی وضدعفونی در محل مصرف نخواهد داشت.

شرکت ماشین سازی توس پک در جهت بسته بندی میوه وسبزیجات تازه توانسته است کمک شایانی را در صنعت کشاورزی به عمل آورد و دستگاها ی سیل وکیوم  را بر اساس نیاز مشتری طراحی وتولید مینماید.از جمله قابلیتهای ماشین آلات بسته بندی این گروه صنعتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک