شما اینجا هستید

خرید چیست و عمل خرید چیست؟

بسته بندی محصولات و تاثیری که می توانند در عمل خرید کردن محصول توسط مشتریان داشته باشند از طرفی تاثیر بسته بندی در افزایش فروش محصولات
تاثیر بسته بندی در افزایش فروس محصولات

همانگونه که میدانیم عمل خرید محصول،پایان فرایند خرید وخاتمه رابطه خریدار وفروشنده نیست بلکه عمل خرید،آغاز ارتباط مشتری با سازمان تولیدکننده است لذا ظاهر بسته بندی خاطره خوب مصرف کالا را تداعی کند وموجب تکرار خرید شود.مطالب درج شده روی بسته بندی کالا اطلاعات بیشتری در مورد محصول به مصرف کننده منتقل خواهد کرد.اندازه بسته بندی نیز ادراک متفاوتی را در افراد مختلف ایجاد میکند.بعضی مردم بسته بندی بزرگتر را نشانه استحکام وتوان فنی وسیله درک میکنند.وبعضی ظرافت بسته بندی را نشانه دقت بیشتر در ساخت محصول می پندارند.رنگ آمیزی عامل دیگری است که بازاریاب به وسیله آن با مصرف کننده با لقوه ارتباط ایجاد می کند زیرا هر رنگی در هر جامعه نشانه ای خاص است.

بسته بندی کالا وسیله ای برای تقسیم بازار وبرخورد تخصصی داشتن با نیاز مصرف کننده است.توجه به مبناهای تقسیم کار از جمله مسائل فرهنگی مثل الگوی مصرف ،ذائقه ها،الگوی خرید ویا مسائل اقتصادی مثل قدرت خرید می تواند در طراحی بسته بندی مناسب کمک موثری به شمار آید.الگوی مصرف،مثل میزان ونوع مصرف چای،قهوه،پسته یا هر کالای دیگردر جوامع مختلف متفاوت است.افراد بعضی جوامع فقط به اندازه مصرف روزانه وبعضی دیگر خرید خود را به صورت کلی انجام می دهند.البته این مسائل می تواند ناشی از فرهنگ یا قدرت خرید آن جامعه باشد لذا اندازه محصول بسته بندی شده باید متناسب با نیاز آن بخش از بازار باشد.هزینه بسته بندی خود عامل دیگری برای تقسیم بازار است.رنگ آمیزی وطراحی بسته بندی متناسب با سلیقه های بخش های بازار موجب جلب تقاضاهای بیشتر برای محصول می گردد.هر رنگ از بسته بندی در بخشهای مختلف بازار ممکن است معنا ومفهوم متفاوتی داشته باشد.برای مثال در حالی که رنگ طوسی در کشور چین نشانی ارزانی کالاست،در کشور دیگر کالاهای گرانقیمت با رنگ طوسی بسته بندی می شود.

 

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک