شما اینجا هستید

دستگاه شیرینگ پک

دستگاه شیرینگ پک اعم از دستگاه شیرینگ پک کابینی و دستگاه شیرینگ پک مینی تونلی از محصولات ساخته شده توسط ما در توس پک می باشند
دستگاه شیرینگ پک

دستگاه شیرینگ پک

دستگاه شیرینگ پک در مدل های دستگاه شیرینگ پک مینی تونلی و دستگاه شیرینگ پک کابینی مورد کاربرد جهت بسته بندی و کشیدن سلفون PVC به دور محصولات و بسته بندی ها می باشد و می تواند از آن ها محافظت نماید. بسته بندی با دستگاه شیرینگ پک مورد کاربرد جهت حفظ ظاهر محصول و جلوگیری از صدمه دیدن آن می باشد و همچنین محصول با داشتن پلاستیکی منظم بر روی خود می تواند جلوه و ظاهری بهتر را داشته باشد. صنایع بسته بندی توس پک سازنده انواع دستگاه شیرینگ پک در مدل های دستگاه شیرینگ پک مینی تونلی و دستگاه شیرینگ پک کابینی می باشد.

کلید واژه ها: 

کاربردها

Image: 

توس پک